За училището

Кратък летопис на училището

 

        Възникването на първото училище в нашето село е обусловено от два основни фактора. Единият от тях е благотворното влияние на Петропавловският манастир над Лясковец и Преображенският край Търново, които в най-тежките години на робството способстват за увеличаване броя на просветените хора и в близките селища. Другият е откриването на Габровското светско училище в 1835 година, което бележи нов етап в просвещението. Не е чудно защо само пет години след него в 1840 година и драгановските деца започват да сричат българското азбуки.

 В най-старите скрижали на училището в Драганово е отбелязано: “Като не е разполагало селото с обществено здание за тази цел, селяните замолили Марина Бояджиев да отстъпи зимника си, за да учат децата в него.” Това школо имало характера и уредбата на съществуващите по това време килийни училища. Ала нуждата от просветени хора растяла и затова се налага да построят нова килия при църквата “Св. пророк Илия” и училището се установява в нея до 1867 година. - Първият учител е даскал Георги Николов от с. Сергювец  Първомайци). След него идват Костадин Стоянов, Никола  Куцин. А първият учител от Драганово е Стамо Иванов Тихов, ученик на даскал Георги Сергювчанина. Учениците в килията не  надхвърляли повече от 15-20, колкото можела да побере една “ одая”. Въздухът в ограниченото пространство бързо се развалял от миризмата на лук и чесън в торбичките на децата и повдигнатия прах из стаята. Светлината, проникваща през малките прозорчета, била недостатъчна. За отоплението учениците се грижели сами, като сутрин влачели под мишници по една вършина. Подът бил постлан с рогозки и учениците сядали направо на тях. Даскалът стоял по турски най-отпред върху по-високо място. С четене на Псалтира, Наустницата и Светчето, на някои църковни книги и упражнение в писане и смятане се изчерпвала цялата тогавашна наука.- Летописецът на училището продължава по-нататък:
    “В 1867 г. селяните, като видели, че килията е недостатъчна да побере всичките ученици, построили две здания за тази цел – едното в горната, другото в долната махала”. “Първото е при църквата “Св. пророк Илия”, а второто на мястото, където осем години по-късно е построена църквата “Св. Богородица.
- При обучението вече се налага бел-ланкастерската метода, широко разпространена в Гърция, Румъния и др. европейски страни. Тя е известна още под названието “взаимноучителна”, защото по-напредналите ученици, под ръководството на учителя, помагат на начинаещите.  В новите училища  преподават Иван Ризов, Никола Колимечков, поп Димитър Цачев, Нешо Каранешев и др.
- Учителите, получили своето образование в чужбина, завръщайки се у нас, въвеждат новата, по-съвършена класно-урочна система и отварят първите класни училища като висша степен на взаимното училище. В тях учениците получават по-високо, светско образование. Такова класно училище се отваря и в Драганово през 1874г. Първи учители в това училище са Петър Атанасов и Милан Миланов, завършили в Русия.
- През 1889 г. класното училище се отделя от първоначалното с 57 ученика. Училището е частно.
   А в 1892 г. вече се титулува общинско трикласно училище, като за целта се построява     Централното учлище , в което учат 257 ученика  в 15 стаи със скромна подредба.    През 1913 г. общо в трите драгановски училища, в Централното и в тези при църквите е имало 1040 деца, почти толкова, колкото са днес в училище “Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица.  Това е времето на войните, но успехът на учениците е добър благодарение на усърдието на техните преподаватели.
- Сградата на училище “ Св. Богородица” е вече остаряла, а тази на Централното училище няма достатъчно стаи да побере нарасналия брой ученици. Замисля се построяването на ново здание в долната махала. На 25 август 1925 г. се полага неговия основен камък. Строежът е завършен в кратък срок. Учебната 1926/27 г. започва на 16 септември с водосвет в новото училище. С протокол от 22 септември училищното настоятелство съвместно с учителския съвет определя това училище за самостоятелно и го наименува Народно първоначално училище “ Христо Ботев”.     Прогимназията в Централното училище се определя пък с новото име Народно основно училище “ Св. Климент”.
- Първоначалните учители Невяна Бонева, Михаил  Аврамчев, Пауна Чукова и Иван Бочев съставят неизменния учителски колектив на училище “ Хр. Ботев” в продължение на 25-30 години
- Последвалите  военни години донасят трусове в работата на драгановските училища. През декември 1943 г. учениците до ІV отделение на училище “Христо Ботев” са разпуснати до края на учебната година, а в сградата са настанени лекари и болни от Софийската Александровска болница след започналите бомбардировки от съюзническите самолети
- След 1944 г. учебните занятия се нормализират. Седемте отделения в старото училище и 6 –те прогимназиални класове се обединяват в едно основно училище, което се преименува на “ Климент Охридски”. В 1948 г. се поставя въпроса за построяване на нова сграда на мястото на почти негодното и пропукано от земетресението Централно училище.

Строежът започва в 1951г. и се завършва през 1953г.
На 15 септември в новото училище “ Климент Охридски” е открита учебната година.
 - В този период започват своята учителска  кариера нови млади учители, завършили във В. Търновското педагогическо училище: Анка Александрова,  Магдалина Иванова, Райна и Тодор Пейкови, Божко Русанов
-  В 1959 г. за директор на основното училище “ Кл. Охридски” е назначен младият и енергичен учител Димитър Папазов от Драганово. По негово време училището се утвърждава като водещо в околията и окръга. През учебната 1960/61 г. в него учат общо 346 ученици. На 8 декември 1966 г. директорът Димитър Папазов въвежда празнуването на патронния празник на училището в чест на Св. Климент Охридски. В училището работи сравнително малък, но сплотен и деен учителски състав. Един от него е Божко Русанов, спокоен, усмихнат и винаги в добро и ведро настроение. Той свири на цигулка и ръководи училищния тригласен хор. По негово настояване е закупена и фанфарната музика на училището.
- Друга дългогодишна учителка е  Цветанка Арихтева.
Отначало тя постъпва в турското училище при джамията, през 1959/60 г. е назначена в училище “ Хр. Ботев”, а на следващата се премества в“ Климент Охридски”.
- В 1956 г. в училището постъпва Величка Суванджиева, която в продължение на 34 години работи като детска учителка.
- В училището  се провежда разнообразна извънкласна дейност, ръководена в по-голямата си част от дружинния ръководител. От учебната 1959/60 г. на тази длъжност постъпва Иваничка Иванчева. С годините се утвърждава като обичана и уважавана учителка. В драгановското основно училище работи отначало 5 години като дружинна, после начална учителка 25 години и възпитател 6 години.
      -  Друга дългогодишна начална учителка е Полина Куртева, дарила своите ученици с любов, ентусиазъм и всеотдайност.
- От месец февруари 1967 г. за директор на основното училище в Драганово е назначен Марко Първанов.

Той ръководи 7 години училището, а от 1975 г. е директор на училище “ Вичо Грънчаров” в Горна Оряховица. Работи  за обогатяване на материалната база по различните предмети и полага основите на нови учебни кабинети, издига методическата работа на учителите на по-високо ниво. През учебната 1970/71г. става уедряване на училищната система в Драгановската община. Началното училище “Хр. Ботев” минава под подчинението на Основното училище “Климент Охридски”. Общият брой на учениците в двете училищни сгради стига 472 , обучавани от 29 учители и възпитатели.


- От Г. Г. Тръмбеш и Стрелец учат 45 деца. За тях е открита следобедна занималня и общежитие за учениците от Г. Г. Тръмбеш.  А за децата от с. Стрелец е осигурен автобус. За възпитател в общежитието е назначена Славка Бочева.  Старателна и изпълнителна, тя допринася много за добрата подготовка на учениците в следобедната занималня.  За доброто обучение по математика допринася учителката Райна Стоянова от Драганово. Нейните ученици  се представят много добре на провежданите математически олимпиади

      От учебната 1986/87 г. е открита двугодишна паралелка над VІІІ клас с 30 ученици: 11 по стругарство, 12 по растениевъдство и 7 момичета по текстил, които продължават професионалното си образование в нея.
     Шестнадесет години директор на училище “ Климент Охридски” е Никола Чолаков

 

  Той е инициатор за изучаването и прилагането на проблемното обучение, работи за внедряването на трудовото обучение и професионалното ориентиране на учениците. Допринася много за изграждане на съвременната материална база на училището с кабинети и работилници, политехнически център, полеви стан с производствен участък, пристройка с физкултурен салон и съвременен интериор.

 90- те години на ХХ век са време на деидеологизация и демократизиране на обществено-политическите порядки. Промените се отразяват и на училището в Драганово. Директорът Никола Чолаков напуска, а на негово място е назначен Емануил Суванджиев.     Амбициозен и взискателен, той се заема с осъществяването на ремонта на покрива на училищната сграда. Училището е напълно обновено, изградени са вътрешни чешми, дворът е подреден.
- Учителите, които продължават образователното дело в годините на трудния демократичен преход са : Марияна Топалова, Ваня Суванджиева, Илия Стоянов, Милко Маринов, Анета Минчева – Стоянова, Емилия Маркова, Мирослав Йорданов, Димитрина Маринова и др.

 

    Идват  90- те години на ХХ век - време на смяна на обществено-политическите порядки. Промените се отразяват и на училището в Драганово. Новият директор -  Емануил Суванджиев - е амбициозен и  взискателен. Нашето училище  се  обновява, изграждат се вътрешни чешми, дворът е подреден. Менят се политическите убеждения и нрави до ден днешен, но винаги остават учители, които да бдят за опазване и съхраняване на българското училище и просвета. Учителите, които продължават образователното дело в годините на трудния демократичен преход са : Наталия Генова, Стефка Попова,   Йонка Стоянова,ВалентинаЦонева, Валентина Чолакова, Стела Акиванова,  Мая  Димова – Суванджиева, Анелия Лицова  и др.

  След 1997 година последователно директори и хранители на духовността в драгановското училище са Надка ХристоваАтанаска Петрова-Григорова, Станка Михайлова, Георги Иванов, Димитър Димитров.