Учители

     Директор:
                       Росица Арихтева

 

 

 

 

 

Начални учители:
Валентина Чолакова - Професионално портфолио
Йонка Стоянова
Валентина Цонева

Учители в прогимназиален етап:
Анета Стоянова
Румен Димитров
Свилена Димитрова
Илия Стоянов
Възпитатели:
Елка Петрова
Мая Димова - Суванджиева
Антоанета Кукова