Обществен съвет

Членове на ОС:

  1. Анка Бисерова Славева - 0886777150

  2. Светла Ангелова Гогева - 0879329483

  3. Бонка Славова Тодорова - 0894681232

  4. Осман Ахмедов Манджиров - 0887796098

Резервни членове на ОС:

  1. Ахмед Абишев Трънков - 089624537

  2. Айтян Мехмедова Еминова - 0895969728

  3. Маринела Иванова Кюркчиева - 0889019007

  4. Севдим Рюстемов Рюстемов - 088969259

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ С. ДРАГАНОВО

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

НА РОДИТЕЛИТЕ

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПГ, І-VІІІ КЛАС

ПОКАНА

от Росица Арихтева – директор на ОУ „Климент Охридски” с. Драганово

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    На основание чл.11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня на 24.11.2016 г. от 17. 00 ч. в класната стая на ІV клас на събрание на родителите, при следния дневен ред:

1.         Обществен съвет – правомощия.

2.         Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „Климент Охридски”.

Правомощията на обществения съвет са оповестени във фоаето на училището и на интернет страницата на ОУ „Климент Охридски” на адрес:  www.ou-draganovo.com

                                                                                                                                                Директор: Р. Арихтева

Преводи

Времето

booked.net