Бюджет

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2021

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2020

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2019
Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.
Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.
Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.
Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.
Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.
Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г.
Бюджет 2015
Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2014 г.
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2014 г.
Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2014 г.
Бюджет 2014